Informații privind DEEE

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare DEEE), sunt echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, inclusiv componentele, subansamblele și produsele consumabile care fac parte integrantă din produs în momentul în care acesta devine deșeu. DEEE pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat.

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului, Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor , HG nr.322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele:

  1. Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE.
  2. Colectarea acestor DEEE se va efectua prin serviciul public de colectare a DEEE și prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE.
  3. La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, distribuitorii sunt obligați să preia DEEE în sistem “unul la unul”, în mod gratuit, în aceleași condiții precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca echipamentul nou furnizat și să informeze cumpărătorul despre această posibilitate înainte de achiziționarea produsului.
  4. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu o cruce însoțită de marcajul negru, ca în imaginea de mai jos:
  5. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.
  6. Cetățenii au posibilitatea de a preda în mod gratuit DEEE și bateriile uzate în peste 4000 de puncte de colectare. Pentru a identifica cel mai apropiat punct de colectare, puteți accesa harta interactivă disponibilă pe www.undereciclam.ro sau www.colecteaza.ro